Psychoanalytická komunita

Relaxing can be an Experience

V duchu tohoto motta jsme pro Vás vytvořili léčebný program vedený psychoanalytickou psychoterapií.

V průběhu roku 2022 otevíráme v podstávkovém domě psychoanalytickou komunitu určenou zájemcům o skupinovou a individuální psychoanalytickou psychoterapii v délce trvání dvou let ve týdenních blocích, které se konají čtyřikrát v roce. Fakultativní součástí terapie je manuální řemeslná práce v prostoru Mariánské zahrady a pekárny.

Psychoanalýza představuje specifický přístup k porozumění lidské psychice a léčbě psychických potíží, věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování, které vyvolávají symptomy a psychické poruchy. Cílem je nabídnout porozumění těmto nevědomým aspektům mysli a tomu, co se v životě jedince děje v souvislosti s jeho potížemi. Psychoanalytická terapie může pomoci propracovat se až ke kořenům potíží, k jejich skutečným příčinám. Poskytne možnost přijmout vlastní minulost, vyrovnat se s ní a tak začít řešit svou současnost.

Léčba je určená pro jedince trpící psychickými potížemi a pro zájemce o hlubší sebepoznání, kteří mají zájem o psychoanalyticky zaměřenou formu léčby emocionálních potíží.

 

Skupina čítá osm osob, z nichž každý zájemce prochází vstupním rozhovorem a po té je přijat do léčebného programu.

Léčebný program není hrazen pojišťovnou.

Cena týdenního programu, včetně ubytování a snídaně (možnost objednání obědů a večeří)
16 800 Kč včetně 21% DPH

Denní skladba programu v komunitě

8.00-8.30 – snídaně
9.00-12.00 – individuální terapie/fakultativní aktivity (pekárna, zahrada, keramická dílna)
12.00-14.00 – obědová pauza
14.00-16.00 hod. – skupinová terapie
16.00-17.00 hod. – fakultativní program s učitelkou relaxačních cvičení

objednání programu a vstupního rozhovoru: zde