Kontakty

Mgr. Šárka Nemešová
jednatelka a psychoanalytička

e-mail: sarka@terra-mater.cz
tel.: +420 602 165 096

Terra Mater, s. r.o.
Dolní Oldřiš č. ev. 3, 464 01  Bulovka

IČ: 22795596, DIČ: CZ22795596
banka: KB Frýdlant, číslo účtu: 107-2878510227/0100

Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31788. Datum zápisu 26. 6. 2012.
ID datové schránky: 762eiba

Společnost Terra Mater, s.r.o. se ve své zakládací listině https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=684057deklaruje jako sociální podnik. Uplatňuje tak principy sociálního podnikání.

V současné době zaměstnáváme tři zaměstnance v oblasti výroby keramiky, pěstování a zpracování bylin, poskytování ubytovacích a stravovacích služeb spojených se vzdělávacími a sebezkušenostími akcemi, z těchto zaměstnanců u nás pracuje jedna osoba se zdravotním znevýhodněním, což v současnosti tvoří 41% z cekového počtu.  Podporujeme integraci a rozvoj zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb, a to formou individuálního plánu spojeného s psychosociální podporou, kterou personálně zajišťujeme přímo ve firmě, případně využíváme externích sociálních služeb ve frekvenci dle požadavků zaměstnance stanovených v individuálním plánu. Využíváme supervize jako nástroje pro zkvalitňování práce a interpersonálních vztahů, kterou nám zajišťuuje externí supervizor. Zaměstnáváme prioritně osoby z blízkého okolí. Všichni zaměstnanci jsou v současné době místními obyvateli, tedy obyvatei regionu. Nabízíme naše výrobky a služby místním obyvatelům na trzích a přímým prodejem. Vzhledem k malému počtu zaměsnanců, který se pohybuje max. do výše sedmi osob všech zaměstnanců, tzn. včetně cílové skupiny, můžeme nabídnou všem účast v procesech souvisejících s během podnikání dle jejich možností a předpokladů. Při výrobě keramiky je zaměstnanec CS zahrnut do diskuze o designu a propagaci. V pěstování bylin participuje zaměstnanec CS na možnostech nové výsadby a podobě výsledného produktu. Pořádáme společné porady a diskutujeme nad dalším směřováním podniku a výsledcích jeho hospodaření. Připravujeme společenské akce (řemeslné exkurze) zaměřené na osvětu související s předmětem našeho podnikání. Spolupracujeme s místní komuitou nákupem výrobků, zboží, nebo služeb spojených s naším podnikáním (mouka – Mlýn Perner, maso – Statek Dolní Oldřiš, zelenina – Farma Lukava, mléčné výrobky – Jizerský sýr). Po letních prázdninách navazujeme na spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu a Libereckým krajem v projektu propojeném se vzdělávacími institucemi. Reinvestujeme 100%  zisku do rozvoje podniku. V současné době investujeme do opravy podstávkového domu, který bude nabízet cateringové a ubytovací služeby, a výstavby nové sušírny bylin.
Jsme nezávislí v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.  Podíl tržeb z prodeje vlastních výrobků v loňském roce činil  51% z celkových výnosů. Vykonáváme soustavnou ekonomickou činnost.
V procesech výroby se snažíme využívat inovativní a ojedinělé přístupy a zcela zásadně zohledňujeme enviromentální aspekty. V našich provozech nevyužíváme přílišnou mechanizaci, soustředíme se na řuční výrobu, vytápíme dřevem (pekárna, chlebová pec, sušírna, ubytovací služby i catering), které sami zpracováváme. Naše výrobky nabízíme v ekologicky šetrných obalech, nebo upřednostňujeme bezobalový způsob prodeje. Jsme zařazeni do režimu ekologického zemědělství.