Kontakty

Mgr. Šárka Nemešová
jednatelka a psychoanalytička

e-mail: sarka@terra-mater.cz
tel.: +420 602 165 096

Terra Mater, s. r.o.
Dolní Oldřiš č. ev. 3, 464 01  Bulovka

IČ: 22795596, DIČ: CZ22795596
banka: KB Frýdlant, číslo účtu: 107-2878510227/0100

Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31788. Datum zápisu 26. 6. 2012.
ID datové schránky: 762eiba

Společnost Terra Mater, s.r.o. se ve své zakládací listině deklaruje jako sociální podnik. Uplatňuje tak principy sociálního podnikání. V místě, kde působí, vytváří takové aktivity, které jsou v souladu s rozvojem místní komunity, přinášejí tak prospěch společnosti, nebo určité skupině lidí.Zisk společnosti je přednostně používán pro její rozvoj, anebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů.

Prioritou v podnikatelské aktivitě je uspokojování místních potřeb, především využívání místních zdrojů. Společnost cíleně pracuje na podpoře sociální odpovědnosti na místní úrovni, v procesech výroby využívá inovativní přístupy a zcela zásadně zohledňuje enviromentální aspekty.