Psychoanalytická komunita

V průběhu roku 2021 otevíráme v podstávkovém domě psychoanalytickou komunitu určenou zájemcům o skupinovou a individuální psychoanalytickou psychoterapii v délce trvání dvou let v týdenních blocích, které se konají dvakrát v roce. Součástí terapie je manuální práce v prostoru Mariánské zahrady.

Léčba je určená pro jedince trpící psychickými potížemi a pro zájemce o hlubší sebepoznání, kteří mají zájem o psychoanalyticky zaměřenou formu léčby emocionálních potíží.

Psychoanalýza představuje specifický přístup k porozumění lidské psychice a léčbě psychických potíží, věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování, které vyvolávají symptomy a psychické poruchy. Cílem je nabídnout porozumění těmto nevědomým aspektům mysli a tomu, co se v životě jedince děje v souvislosti s jeho potížemi. Psychoanalytická terapie může pomoci propracovat se až ke kořenům potíží, k jejich skutečným příčinám. Poskytne možnost přijmout vlastní minulost, vyrovnat se s ní a tak začít řešit svou současnost.